OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av
systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från ett europeisk institut, avseende ett fullt automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 6,7 miljoner SEK.
 
MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra resistbeläggning och framkallningsprocesser på en rad olika substratmaterial. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.
 
Systemet är planerat att levereras under det första kvartalet 2025.