OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande världsledande kund aktiv inom tillverkning av MEMS komponenter, avseende ett fullt automatiserat Microcluster process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,4 miljoner SEK.

Det fullt automatiserade Microcluster systemet kommer att användas vid tillverkningen av olika typer av MEMS komponenter. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.

Systemet kommer att levereras under det andra kvartalet 2023.