OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en europeisk kund, avseende ett full automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 9,4 miljoner SEK.

MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra våtkemiprocesser på substrat som används för att tillverka halvledarlasrar. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.

Systemet är planerat att levereras under det andra kvartalet 2024.