OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande kund i Europa, för leverans av ett QS våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 3 miljoner SEK.

Kunden är aktiv inom tillverkning av fotoniska komponenter. QS systemet kommer att konfigureras för att utföra våtkemiska processer i samband med produktion av fotoniska komponenter. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.

QS systemet kommer att levereras under det första kvartalet nästa år.