OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett utvärderingsprojekt, från ett europeiskt bolag aktivt inom fotosensor teknologier, avseende förserieproduktion av en optisk komponent. Ordervärdet uppgår till cirka 500 KSEK.

Ordern avser ett utvärderingsprojekt inom vilket Obducat kommer att använda sin patenterade NIL-teknik för att producera en förserie av optiska komponenter. Ordern beräknas slutlevereras under första halvåret 2020. Vid framgångsrikt slutförande är det kundens avsikt att ingå ett längre leveransavtal med Obducat avseende kontinuerlig produktion av optiska komponenter. Till följd av konfidentialitetskrav kan ytterligare information inte lämnas.

"Detta är den första ordern avseende produktionsservice och utgör därmed en viktig milstolpe i det strategiska arbetet med att etablera intäkter från kunder baserade på tjänster avseende produktionsservice för kunders räkning. Det mycket glädjande att vi kan passera denna milstolpe med en order från detta bolag som är världsledande inom sitt område.", säger Styrelseordförande Patrik Lundström.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.