OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 3 NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljon SEK.

EITRE 3 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Systemet kommer att användas för FoU-arbete inom utveckling av instrument och andra industri- och konsumentprodukter.

EITRE 3 systemet planeras att levereras under det tredje kvartalet i år.