OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 3 NIL-system från en kund i Europa. Ordervärdet uppgår till cirka 1,2 miljoner SEK.

EITRE 3 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Systemet är ämnat för FoU arbete inom utveckling av avancerade material och komponenter som skall användas inom applikationer såsom energi och hälsovård.

EITRE 3 systemet planeras att levereras under det tredje kvartalet i år.