OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE® 3 NIL system från Temasek Polytechnic in Singapore. Ordervärdet uppgår till cirka 800 KSEK.

Eitre 3 systemet ska installeras på Temasek Microelectronics Centre som är ett av sju Centres of Excellence på Temasek Polytechnic. Bland de övriga finns center för forskning inom områden som t.ex. biomedicin och förnyelsebar energi.

Temasek Microelectronics Centre är ett multi-disciplinärt center med focus på utveckling av system och komponenter baserade på mikroteknik som exempelvis biosensorer, mikrofluidik chip, lysdioder, akustiska komponenter och andra toppmoderna mikrosensorer och system.

Leverans av Eitre 3 systemet till Temasek Polytechnic kommer att ske i februari 2018.

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl. 11.00 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller +852 6071 2250

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.