OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order från ett ledande institut i Indien, avseende ett fullt utrustat EITRE 6 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 5,6 miljoner SEK.

EITRE 6 systemet kommer att installeras i institutets renrumsfaciliteter.  Systemet kommer att användas vid FoU arbete fokuserat på interdiciplinär forskning inom ett flertal discipliner med system på nanoskalan som mål för nanoelektronik, MEMS/NEMS, fotonik, nano-bioteknologi samt solceller.

EITRE 6 systemet planeras att levereras under det fjärde kvartalet i år.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32            

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.