OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 6 NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 4,5 miljoner SEK.

EITRE 6 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Ytterligare information kan inte avslöjas vid denna tidpunkt.

EITRE 6 systemet planeras att levereras under det tredje kvartalet i år.