OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 8 NIL-system från en existerande asiatisk kund som sedan ett flertal år tillbaka använder Obducats NIL system för tillverkning av fotoniska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 7 miljoner SEK.

EITRE 8 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter, i vilket kontinuerlig tillverkning av fotoniska komponenter pågår. EITRE 8 systemet innebär att kunden utökar sin produktionskapacitet och det finns en förväntan om att ytterligare ökning av produktionskapaciteten kan komma att behövas under kommande år. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande till följd av konfidentialitetskrav.

EITRE 8 systemet planeras att levereras under det fjärde kvartalet i år.