OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order, från ett ledande utvecklingscenter inom akustiska applikationer i Kina, avseende ett EITRE 8 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 375 000 EUR.

EITRE 8 systemet kommer att installeras i utvecklingscenterts rensrumsfaciliteter.  Systemet kommer att användas för att förbättra det applikationsorienterade forskningsarbetet vars mål är akustiska applikationer. Till följd av konfidentialitetskrav kan ingen ytterligare information delges vid denna tidpunkten. 

EITRE 8 systemet planeras att levereras under tredje kvartalet 2018.

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 08.45 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande: +46 46 10 16 00 or +852 6071 2250

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.