OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order från INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory) lokaliserat i Portugal avseende ett EITRE 8 NIL-system. Ordervärdet uppgår till 350 000 EUR.

Obducats nanoimprintsystem kommer att installeras i INL:s renrumsfaciliteter. Med NIL-systemets höga kapacitets- och produktionsnivå fört replikering av nanostrukturer på 200 mm waferstorlek kommer systemet att väsentligen reducera process- och utvecklingstid för INL och dess partners. NIL-systemet kommer användas inom ett stort antal olika applikationer såsom optik, nanosensorer och ytor med speciella funktioner för att nämna några.

Eitre systemet är planerat att levereras till INL under fjärde kvartalet i år.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 

André Bergstrand, t.f. VD och CFO,: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32 

About INL

The International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) is an Intergovernmental science and innovation organization translating knowledge into societal and economic benefit through the exploration, deployment and articulation of Nanotechnology. RTD activity is focused on Nanotechnology applied to Health, Food, Environment, ICT and Energy. INL is the only by legal status intergovernmental research organization worldwide within the domain of Nanotechnology. It was founded by Spain and Portugal and 10 years ago INL was registered by United Nations as an IGO and its Headquarters agreement was signed with Portugal. INL has witnessed a tremendous growth the last four years growing from about 60 persons to close to 300. About half of the personnel is from Iberia and the other half is from about 30 countries. INL working methodology is to do cutting edge research in some well-defined areas and at the same time work with companies to provide solutions, expertise and compounded knowledge to enhance their competitiveness and market growth. INL vision is to become the best nanotechnology deployment organization worldwide – for the clear benefit of the society at large.

For more information, please visit www.inl.int

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.