OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB och Obducat Europe GmbH, ledande leverantörer av systemlösningar för litografiprocesser och nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit order från Gusu Lab i Kina, avseende ett EITRE 8 NIL-system samt ett resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 4 miljoner SEK.

EITRE systemet, som ska installeras i kundens renrumsfaciliteter, kommer att användas för forskning och utveckling baserad på NIL-teknologin som tillverkningsmetod.

Litografisystemen är planerade att levereras under det fjärde kvartalet innevarande år.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45
Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Gusu Lab
Gusu Lab of Materials Science is a new model of R&D institution aiming at the laboratory construction of national standards and the global top-level standards. It is a major scientific and technological innovation platform created by Jiangsu Provincial Party Committee and Provincial Government, Suzhou Municipal Party Committee and Municipal Government. At the beginning of its establishment, it was approved as a "provincial scientific research institution" and the first batch of "Jiangsu Province laboratories". Gusu Lab is located in Suzhou Industrial Park, with a total construction funds of 20 billion yuan (10-year construction period) and planned land area of 500 acres. The main research areas include electronic information materials, energy and environmental materials, life and health materials, etc. At present, it has gradually begun to focus on overall arrangement in the field of electronic information materials.

Om Obducat AB (publ)
Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.