OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB och Obducat Europe GmbH, ledande leverantörer av systemlösningar för litografiprocesser och nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order från en asiatisk kund, avseende ett EITRE 8 NIL-system samt tre resist- och våtprocess system; en coater, en developer och en cleaner. Ordervärdet uppgår till cirka 6,6 miljoner SEK.

EITRE systemet, som ska installeras i kundens renrumsfaciliteter, kommer att användas för utveckling och pilotproduktion fokuserat på optiska och fotoniska komponenter. Obducat erhöll ordern efter att ha visat prov på en högkvalitativ imprintförmåga.

"Vi har jämförts med våra konkurrenter och framgångsrikt visat kunden att våra litografitekniker möjliggör imprint av de komplexa nanostrukturer som krävs vid tillverkningen av nästa generations optiska och fotoniska komponenter såsom AR-produkter (Augmented Reality). Kunden har en nyckelroll i att stödja utvecklingen i deras inhemska industri, inom detta teknologiområde. Vi ser kontraktet som ett bevis på Obducats ledande position inom den nanolitografiska sfären och vi kommer dessutom snart att offentliggöra ny revolutionerande teknologisk utveckling som kommer att stärka vår position ytterligare", säger Patrik Lundström, Styrelseordförande. 

Litografisystemen är planerade att levereras under det fjärde kvartalet innevarande år.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.