OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en ledande tillverkare av AMOLED displayer avseende leverans av ett MC 204 (full automatiserat resistbeläggnings- och framkallningssystem). Ordervärdet uppgår till cirka 390 000 EUR.

MC 204 systemet kommer att installeras i kundens produktionsrenrum i Grenoble i Frankrike. Kundens mål med investeringen är att öka automationsnivån i deras produktion såväl som att utöka produktionskapaciteten.

Leverans av MC 204 systemet planeras till slutet 2018.

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018 kl. 08.20 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

About MicroOLED

Our invention takes AMOLED micro displays to the next level. Beginning as a scientific startup in 2007, MICROOLED is today delivering high performance Near-Eye Displays (NED) for a wide range of products, such as video glasses, head-mounted sports devices, camera viewfinders, medical applications and many other professional devices worldwide. Thanks to our unique technology, we are able to offer AMOLED micro displays with extremely sharp images even in low light conditions. As one of the Pioneers within AMOLED products, we have pushed energy efficiency to the edge. A MICROOLED display uses several hundred times less energy compared to a monitor with equivalent image size and resolution. Since the early days of the company, we are part of the micro- and nanotechnology hub of Grenoble, France, where we benefit from this top level technological environment for our development and manufacturing activities. Read more at www.microoled.net. 
 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.