OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en pilotorder relaterad till det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020. Kunden är ett europeiskt bolag aktivt inom fotosensor teknologier. Pilotordern avser produktion av en större volym optiska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 2,6 MSEK.

Ordern avser produktion av en större volym optiska komponenter och Obducat kommer att använda sin patenterade NIL-teknik vid produktion av dessa komponenter. Leverans är planerad till fjärde kvartalet i år.

Vid framgångsrikt slutförande är det kundens avsikt att ingå ett längre leveransavtal med Obducat avseende kontinuerlig produktion av optiska komponenter. Till följd av konfidentialitetskrav kan ytterligare information inte lämnas.

"Efter betydande förseningar till följd av Corona pandemin, har Obducat framgångsrikt slutfört ett flertal iterationer av testproduktioner under de senaste två åren. Detta är ytterligare en viktig milstolpe i det strategiska arbetet med att expandera våra aktiviteter inom produktionsservice. Det är mycket glädjande att vi kan uppnå denna milstolpe genom att säkra ytterligare en order från detta bolag som är världsledande inom sitt område.", säger VD Patrik Lundström.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45
Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.