OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Solar-semi GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från BYD, för leverans av ett QS 775 halvautomatiserat framkallningssystem. Ordervärdet uppgår till ca 260 k€.

BYD kommer att använda QS 775 systemet i sin litografiprocess för tillverkning av formsprutningsverktyg och stämplar med mikro och nano precision. Den slutliga applikationen kan för närvarande inte avslöjas.

QS 775 systemet kommer att installeras i ett av BYD Technology Development Centers renrum.

Developer systemet är planerat att levereras i augusti 2017.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017
kl. 08.00 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: +46 46 10 16 00 or +46 709 13 12 36

About BYD

BYD Company Ltd. is a leading high-tech multinational company based in Shenzhen, China. Since its establishment in 1995, BYD has developed solid expertise in rechargeable batteries, becoming a relentless advocate of sustainable development. It has successfully expanded its renewable energy solutions globally with operations in over 50 countries and regions. After 22 years' development, BYD has created a Zero Emissions Energy Ecosystem – affordable solar power generation, reliable energy storage, cutting-edge electrified transportation and a state of the art monorail. These Four Green Dreams make BYD an industry leader in the energy and transportation sector. BYD is listed on the Hong Kong and Shenzhen Stock Exchange. For more information, please visit www.byd.com

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com