OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från Changsha Shaoguang Chrome Blank Co Ltd i Kina, för leverans av ett Quickstep QS S 300 SM R coater system. Ordervärdet uppgår till ca 70 k€.

Quickstep systemet kommer att installeras i Changsha Shaoguang Chrome Blank Co Ltd renrum. Kunden är en ledande leverantör av fotomasker till halvledarindustrin i Kina.

Det är den höga ytbeläggnings kvaliteten som Obducats system erbjuder som gjorde att kunden valde att lägga ordern, vilken är en repetitionsorder av ett liknande system som levererades för två år sedan, hos Obducat.

Systemet är planerat att levereras i februari 2018.

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 08.15 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande:  046-10 16 00 eller +852 6071 2250

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com