OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en befintlig kund avseende renovering och uppgradering av fem befintliga processystem för litografi. Ordervärdet uppgår till 240 000 EUR.

De befintliga systemen används för resist -beläggning, -bakning, -kylning, -rengöring och -framkallning på glassubstrat. Systemen kommer, efter renovering och uppgradering, att åter installeras i kundens renrum som används för FoU. Kunden har ett flertal andra system för litografiprocessning från Obducat Europe GmbH. Till följd av konfidentialitetskrav kan ingen ytterligare information delges vid denna tidpunkten. 

Leverans av de upgraderade systemen planeras att ske vid slutet 2018.

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 08.20 CET.

För mer information, var god kontakta:

 Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

 André Bergstrand, t.f. VD och CFO,: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.