OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande kund i Tyskland, för leverans av ett MC 204 full automatiserat resistprocessningssystem. Ordervärdet uppgår till cirka 6 miljoner SEK.

Det full automatiserade MC204 resistprocessningssystemet kommer att användas för produktionsändamål och det kommer att utrustas med en ny funktionalitet som möjliggör integrerad funktion för kvalitetskontroll. Det beställda systemet är det andra systemet av denna typ som kunden läger order på i syfte att öka produktionskapaciteten.

MC 204 systemet planeras att levereras under andra kvartalet 2019.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.