OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Solar-semi GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från FEMTO-ST i Besancon – Frankrike, för leverans av ett QSW 300 SM system för Piranha-, Solvent- och High-Pressure Cleaning. Ordervärdet uppgår till ca 211 KEUR

QSW 300 SM systemet kommer att installeras i renrum vid Microfabrication Technology Centret i Besancon. FEMTO-ST är ett europeiskt forskningslaboratorium som arbetar med forskning och utveckling inom ett brett spektra av applikationer såsom Akustik, Tillämpad mekanik, Automatiseringskontroll, Energi, Mikro- & Nanoteknologier, Datavetenskap, Optik & fotonik samt inom Tid och frekvensområdet.

QSW 300 SM systemet är planerat att levereras i september 2017.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017
kl. 11.30 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: 046 10 16 00 eller 0709 13 12 36

About FEMTO-ST in Besancon – France

The FEMTO-ST Institute "Franche-Comté Electronics Mechanics Thermal Science and Optics – Sciences and Technologies", is a joint research institution, created on January 1st, 2004 in the French region of Franche-Comté through the merger of five local laboratories which thus comprised the institute's first departments.

The institute is under the quadruple authority of the Université de Franche-Comté (UFC), the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et Microtechniques (ENSMM) and the Université de Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM).

In 2008, the existing departments were restructured for greater scientific coherence and two new laboratories were included; FEMTO-ST was thus reorganized into six research departments:

› AUTOMATIC CONTROL AND MICRO MECHATRONIC SYSTEMS (AS2M)

› ENERGY (Energie)

› APPLIED MECHANICS (MEC'APPLI)

› MICRO-/NANO SCIENCES AND SYSTEMS (MN2S)

› OPTICS (OPTIQUE)

› TIME-FREQUENCY (TF)

Later, in 2012, the inclusion of the Franche-Comté Laboratory of Computer Science (LIFC) led to the creation of the seventh scientific department

› Department of Computer Science and Complex Systems (DISC) (Département d'Informatique des Systèmes Complexes)

Today, in FEMTO-ST's scientific departments and general services, we count a total staff of more than 700.

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com