OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Solar-semi GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från Fraunhofer – Heinrich Hertz Institute (HHI), Berlin i Tyskland, för leverans av ett MC 204 helautomatiserat Coater- och Developer system. Ordervärdet uppgår till ca 450 k€.

MC 204 systemet kommer att installeras i renrum hos Fraunhofer – Heinrich Hertz Institutet i Berlin. Fraunhofer HHI utför applikationsorienterad forskning avseende optisk höghastighetskommunikation för nätverk. Kärnkompetensen hos Fraunhofer HHI har sin tyngdpunkt i integrerade fotonikkretsar med vågledare i InP såväl som polymera material. Dessa fotonikkretsar används i komponenter för telekom samt i sensorer.

MC204 systemet är planerat att levereras i september 2017.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017
kl. 08.00 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: +46 46 10 16 00 eller +46 709 13 12 36

 

About Fraunhofer – Heinrich Hertz Institute (HHI) in Berlin

Innovations for the digital society of the future are the focus of research and development work at the Fraunhofer Heinrich Hertz Institute HHI. In this area, Fraunhofer HHI is a world leader in the development of mobile and optical communication networks and systems, fiber optical sensor systems as well as the processing and coding of video signals. HHI also offers InP multi project wafer runs.

Together with international partners from research and industry, Fraunhofer HHI works in the whole spectrum of digital infrastructure – from fundamental research to the development of prototypes and solutions. About every second bit transported in the internet touches HHI technology – either the video coding or InP high speed optochips. Read more at www.hhi.fraunhofer.de/en.html

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com