OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från IMB-CNM (Institute of Microelectronics of Barcelona) i Spanien för leverans av ett QS W 300 system. Ordervärdet uppgår till cirka 160.000 EUR.

Det beställda QS W 300 system, anpassat för våtprocessning, kommer att installeras i CNM-CSIC Campus UAB:s rensrumsfaciliteter i Barcelona, Spanien. 

Leverans av systemet är planerat till tredje kvartalet 2018.

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.15 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande: +46 46 10 16 00 eller +852 6071 2250

About IMB-CNM

The Barcelona Microelectronics Institute (IMB) is the Barcelona location of the National Microelectronics Center (CNM). It belongs to the Spanish Research Council (Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC) since its foundation in 1985, together with the institutes in Madrid, (IMM-CSIC) and Seville (IMSE-CSIC). The main activities of IMB-CNM is basic and applied research and development, education and training in micro and nanotechnologies, components and systems. Its mission is to improve the knowledge and to contribute to the implementation of solutions based in these technologies in new products, for solving societal challenges.

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.