OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en repetitionsorder från en tysk wafertillverkare avseende ett tidigare levererat helautomatiskt MC204 Brush Cleaner system. Ordervärdet uppgår till ca 3 miljoner SEK.

MC 204 systemet kommer att installeras i renrumsavdelningen för CMP bearbetning (Chemical Mechanical Polishing). Ordern avser leverans av ett liknande system som levererades till kunden 2014. Syftet är att expandera produktionskapaciteten.

MC204 systemet är planerat att levereras i februari 2018.  

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017
kl. 11.30 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande:  046-10 16 00 eller +852 6071 2250

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB (publ) utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Obducats B-aktier och B-preferensaktier är noterade på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.