OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende leverans av ett SINDRE 400 Integra NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 14,5 miljoner SEK.

SINDRE 400 Integra systemet är konfigurerat med de senaste teknologierna Obducat har presenterat inklusive integrerad anti-stick beläggning av IPS:en samt även inline resistdispensering för IPS:en. SINDRE 400 Integra systemet kommer att användas för massproduktion av olika typer av optiska komponenter inkluderande waveguide komponenter för AR (Augmented Reality). Ytterligare information kan inte avslöjas vid denna tidpunkt.  

SINDRE 400 Integra systemet planeras att levereras under det tredje kvartalet i år.