OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit orders från två kunder avseende produktionsservice. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 1,3 MSEK.

Den ena kunden är en europeisk aktör inom fotonikområdet och den nu erhållna ordern är följorder inom ramen för ett pilotprojekt som fortskrider enligt plan och som startades under hösten. Projektet beräknas slutföras under 2022.

Den andra kunden är en asiatisk aktör som är aktiv inom metalinser. Ordern avser ett utvärderingsprojekt inom vilket Obducat kommer att använda sin patenterade NIL-teknik för att producera en förserie av tester för kundens räkning. Projektet beräknas slutföras under 2022.

Båda projekt har potential att leda till längre leveransavtal med Obducat avseende kontinuerlig produktion. Till följd av konfidentialitetskrav kan ytterligare information inte lämnas.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.