OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), bekräftar att slutgodkännande har erhållits avseende det EITRE Large Substrate systemet som levererades 2020 till en kund i Asien.

Obducat har nu avslutat installationen av och genomfört tester för slutgodkännandet av EITRE Large Substrate systemet som levererades till en kund i Asien 2020. Installation har fördröjts till följd av bland annat restriktioner relaterade till Coronapandemin.

Kunden har tagit systemet i drift omgående efter slutgodkännandet. Ytterligare information om kunden och inom vilka applikationer EITRE systemet kommer att användas kan inte delges till följd av konfidentialitetskrav från kunden.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45
Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.