Obducat är världsledande inom nanoimprintlitografi (NIL), en position som har stärkts sedan förvärvet av solar-semi. Bolaget har nu fördelen att kunna erbjuda integrerade litografisystem inom fokuserade applikationsområden. Flertalet av de specifika marknader där Obducat ligger långt fram uppvisar en stark tillväxt, vilket ger upphov till förväntningar om stigande intäkter.

Obducat inbjuder härmed till företagspresentation med anledning av den  företrädesemission som bolaget genomför med teckningstid 7 december – 21 december.  

FÖRETAGSPRESENTATIONER (beräknad tid 1h)

2016-12-07  16.00 Stockholm:

Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8.  

2016-12-08 16.00 Göteborg:

Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4.  

2016-12-09 16.00 Lund:

Gamla Gästmatsalen (Inspira) Medicon Village, Scheelevägen 2.

 

Anmälan om deltagande skall ske via e-post till cecilia.jureus@obducat.com.

 

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 18:00 CET.

 

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com.