OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi och elektronstrålelitografi, har ingått samarbetsavtal avseende gemensamma utvecklingsaktiviteter med Kimberley-Clark Corporation.

Målet med samarbetet är att skapa en pilotlinje baserad på NIL (Nanoimprint Litografi) för produktion av Kimberley-Clark unika produkter. Applikationen kommer inte att tillkännages förnärvarande. Målsättningen är en upprampning till volymproduktion förutsatt att utvecklingsaktiviteterna når uppställda mål.    

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2011, klockan 08:50.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

 

About Kimberly-Clark

Kimberly-Clark and its well-known global brands are an indispensable part of life for people in more than 150 countries. Every day, 1.3 billion people – nearly a quarter of the world's population – trust K-C brands and the solutions they provide to enhance their health, hygiene and well-being. With brands such as Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex and Depend, Kimberly-Clark holds No. 1 or No. 2 share positions in more than 80 countries. To keep up with the latest K-C news and to learn more about the company's 139-year history of innovation, visit www.kimberley-clark.com