OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), presenterar integrationen av nya UV-moduler för EITRE[®]-produkter. De nya UV-modulerna gör det möjligt för kunderna att konfigurera Eitre-systemen med ultrahög UV-ljusintensitet.

Den kontinuerliga utvecklingen och introduktionen av nya imprintmaterial skapar efterfrågan på mer flexibla och konfigurerbara maskiner för FoU, som kan anpassas till specifika kundbehov. Utvecklingen av nya imprintmaterial drivs i huvudsak antingen av behovet för förbättrad materialfunktion inom pågående applikationsutveckling såsom AR (Augmented Reality) eller av behov som kommer från nya applikationer som inte förverkligats tidigare.

I fallet med AR finns det ett behov för ytterligare förfining av t.ex. resistens optiska egenskaper för att möjliggöra en bättre produktfunktionalitet. Några av de nya resistmaterialen kräver ultrahög ljusintensitet för att fungera i tillverkningsprocessen. Därmed är förmågan att göra imprint över hela substratytan i ett och samma process steg i kombination med hög exponeringsdos en nyckel till att möjliggöra hög produktionstakt vilket är nödvändigt för full industrialisering. Denna förmåga medför en högre kostnadseffektivitet och skapar förutsättningarna för att producera stora volymer. Obducat kan nu erbjuda båda högprestanda funktioner även i FoU-maskinerna, vilket är viktigt för att möjliggöra en enkel överföring av processen från FoU till massproduktion.

"Genom lanseringen stärker vi konkurrenskraften för våra produkter riktade till FoU-kunder. Vi är övertygade att utvecklingen av nya imprintmaterial riktade mot nya applikationsområden är i sin begynnelse och det är därför vi vill ge våra kunder, redan vid FoU stadiet, tillgång till den industriella prestandanivån i vår NIL-teknologi. Kunderna kommer nu att kunna konfigurera FoU-maskinerna till sina individuella behov. Denna förbättrade funktionalitet kombinerat med den nyligen lanserade CVD-anti-stick tekniken gör det möjligt att skapa större processfönster vilket är avgörande för en framgångsrik industrialisering", säger Patrik Lundström, ordförande för Obducat.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 
André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32            

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.