Samtliga berörda fordringsägare har accepterat det av Obducat Technologies AB föreslagna underhandsackordet. Tingrätten har den 13 oktober 2011 fastställt beslutet om att företagsrekonstruktionen av dotterbolaget Obducat Technologies AB ska upphöra. Ackordet kommer att regleras den 15 december 2011 i enlighet med överenskommelse med de berörda fordringsägarna. Därmed återgår Obducat Technologies AB till normal drift med omedelbar verkan.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2011, klockan 08:55.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com