Obducat meddelar att rekonstruktionen av Obducat Technologies AB beräknas vara avslutad inom kort förutsatt godkänt underhandsackord. Vidare meddelar bolaget att styrelseledamot Antonia Hägg-Billing avgår ur styrelsen samt att förslag om efterträdare, från större aktieägare, lämnats till tillträdande valberedning för sedvanlig hantering.

Bolaget är inne i slutfasen med att avsluta företagsrekonstruktionen av dotterbolaget Obducat Technologies AB genom underhandsackord. Förutsättningen för att företagsrekonstruktionen skall kunna avslutas inom kort är att samtliga som berörs av underhandsckordet godkänner det, vilket bolaget bedömer som troligt.

Till följd av den höga arbetsbelastningen i styrelsearbetet har styrelseledamot Antonia Hägg-Billing valt att avgå samtidigt som större ägare lämnat förslag avseende efterträdare till den tillträdande valberedningen att ta ställning till när den konstituerats.  

 

Bolaget avser att återkomma med ytteligare information så snart sådan föreligger.

 

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2011, klockan 19:55.

 

För mer information, var god kontakta:

 

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com