Som ett led i omstruktureringen av Obducatkoncernen har Obducat AB (publ) träffat en överenskommelse med extern part om försäljning av samtliga aktier i Quantechnologies Nordic AB (tidigare Obducat Technologies AB). Quantechnologies Nordic AB bedriver sedan årsskiftet ingen verksamhet. Genom avyttringen uppstår en positiv resultat- respektive kassaflödeseffekt om ca 9 MSEK.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2012, klockan 14:55.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com