Obducat AB (publ) har, i enlighet med tingsrättens beslut från den 3 april 2012, betalat den beslutade ackordslikviden. Som tidigare meddelats fastställdes ackordsnivån genom tingsrättens beslut till 25%. Utbetalning av ackordslikviden, som skall ske 60 dagar efter det att tingsrättens beslut vunnit laga kraft, har skett idag den 20 augusti 2012.

Obducat AB (publ) ansökte om rekonstruktion den 1 november 2011. Tingsrätten beslutade den 3 april 2012 om offentligt ackord avseende företagsrekonstruktionen i moderbolaget Obducat AB (publ). Högsta domstolen beslutade den 21 juni 2012 att inte meddela prövningstillstånd för den överklagan av hovrättens beslut i mål avseende deltagande i ackordsförhandling som inlämnades den 4 juni 2012. Högsta domstolen meddelade därmed att hovrättens beslut stod fast. Därmed vann tingsrättens beslut, fattat den 3 april 2012, laga kraft.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2012, klockan 16:15.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com