OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), bekräftar att kunden har skrivit under SAT (Site Acceptance Test) avseende Sindre® 400 NIL-systemet.

Obducat och kunden tecknade i januari 2014 ett kontrakt avseende leverans av ett Sindre 400 NIL-system avsett för användning vid massproduktion av uPSS-baserade LED-lampor. I november 2014 genomförde Obducat fabrikstestet och erhöll leveransgodkännande. SAT, vilket genomfördes i augusti månad vid kundens fabrik i Kina, har skrivits under. Kunden genomför nu omställning till produktionsläge.

”Vi förväntar oss att SAT-godkännandet stärker vår position i pågående förhandlingar avseende masproduktionsprojekt även för andra tillämpningar än LED-produktion, säger Patrik Lundström, CEO, Obducat.

 

 

Obducat AB  (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2015, klockan 08.35.

 

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com