OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanomprintlitografi, har genomfört installation av en NIL pilotproduktionslinje, som är den första i sitt slag, hos Kimberly-Clark i USA.

Obducat och Kimberly-Clark ingick ett samarbetsavtal i juni 2011. I maj 2013 erhöll Obducat en order avseende en Sindre NIL produktionslinje.

I november 2013 godkändes Sindre NIL produktionslinjen av kunden för leverans. Det slutliga godkännandet har nu erhållits från kunden efter genomförd installation och idrifttagning vid Kimberly-Clarks anläggning i USA.

Produktionslinjen kommer att användas vid tillverkning av medicinska komponenter som utvecklas av Kimberly-Clark. Godkännandeprocessen för de medicinska komponenterna pågår hos FDA-myndigheten och förutsatt att godkännande erhålls  är det Kimberly-Clarks målsättning att starta massproduktion av dessa komponenter.

 

 

Obducat AB  (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2014, klockan 11.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com