OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit leveransgodkännande efter genomfört FAT (Factory Acceptance Test) av SINDRE® 400 NIL-systemet som beställts av en asiatisk kund tidigare i år. Installation hos kunden planeras ske under januari månad.

Leveransgodkännandet är en viktig milstolpe och bekräftar Obducats ledande position och konkurrenskraft. I takt med att LED-industrin ökar effektiviseringen och kvalitetskraven för att sänka produktionskostnaden, kommer Obducat’s NIL-teknik väl tillrätta med väsentligt högre prestanda jämfört med den optiska litografimetod som används idag.

Vi förväntar oss en positiv effekt av leveransgodkännandet i pågående kundutvärderingar av andra investeringsprojekt i Obducats NIL-teknik. Möjligheterna till ytterligare order förbättras därmed vilket vi tidigare har ställt i utsikt, säger Patrik Lundström, CEO, Obducat.

 

Obducat AB  (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2014, klockan 08.45.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com