Forskning om hud, slemhinnor och sårläkningar får en rejäl skjuts på Biofilms – Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet. En ny forskningsprofil – Biobarriers – inrättas med en total budget på över 120 miljoner där KK-stiftelsen går in med 48 miljoner medan 13 företag och Malmö Universitet går in med resten. Profilen startar i november i år och beräknas pågå i åtta år.

– Det är mycket positivt och betyder självfallet väldigt mycket för miljöns vidareutveckling och tillväxt, säger Therese Nordström, föreståndare för Biofilms.

Hud och slemhinnor i exempelvis andningsorgan och tarmar är kroppens viktigaste barriärer för att skydda oss mot bakterier, virus, hålla vätskebalans och kroppstemperatur, skydda inre organ m. m. Forskarna talar om tre lager av dessa barriärer. Ytterst finns mikrobiotan, bakterier som finns på hud och slemhinnor. Nästa skikt är det tunna döda mellanlagret på hud eller tjockare slem. Slutligen innersta lagret/ insidan består av levande vävnad där celler byggs och skyddar barriären.

-Alla dessa tre lager måste vara i balans med varandra för att barriären ska fungera, säger professor Tautgirdas Ruzgas. Om någon av dessa lager förstörs eller blir angripen så fallerar hela barriären.

Det är barriären som helhet som hjälper till vid sårläkning och förhindrar att sår uppstår.

I den nya forskningsprofilen ska forskarna i samarbete med 13 företag försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning av dessa barriärer. De hoppas upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

-Vi hoppas att detta kommer få stor betydelse för en alltmer åldrande befolkning med svårläkta sår som är ett allt större problem, säger professor Johan Engblom. Vår nya forskningsprofil kommer brygga över till den kliniska forskningen på sjukhus och ta hänsyn till patienters behov. Två sådana kliniska kopplingar handlar om diabetespatienter med svårläkta sår och äldre patienter med inkontinens som får irriterad och inflammerad hud.

-Det är av stor vikt för oss att förstå problematiken och patientens behov grundligt, säger Claudia Lindwall, affärsutvecklare på Magle Chemoswed, ett av de inblandade företagen.

-Genom detta unika projekt där vi samarbetar med forskning, klinik och andra företag med spetskompetens får vi de bästa förutsättningarna för att lyckas ta fram produkter som kommer göra skillnad för patienter.

-Självfallet kommer det utvecklas nya kliniska kopplingar under projektets gång och här tror vi att våra näringslivspartners har mycket att bidra med, säger Johan Engblom.

De 13 företagen som ingår i samarbetet är:

 • Bioglan AB
 • Galenica AB
 • In vitro Plant-Tech AB
 • Magle Chemoswed AB
 • Obducat Technologies AB
 • Pampett AB
 • Perrigo
 • Prebona AB
 • QPharma AB
 • Sanicare AB
 • Sterisol AB
 • Truly Labs AB
 • Zelmic AB