OBDUCAT AB (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har inbjudits att delta i Horizon 2020 projekt kallat NARCISO (NAtuRal instability of semiConductors thIn SOlid films for sensing and photonic applications).

Projektet kommer att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.

NARCISO projektet har, genom konsortiets medlemmar, tillgång till den senaste tekniken inom SSD (Solid State Dewetting) och NIL (Nano Imprint Litografi) och en bred kunskap som täcker den teoretiska förståelsen, det experimentella genomförandet såväl som det praktiska utnyttjandet av teknikerna. Inom ramen för NARCISO projektet kommer dessa tekniker och kunskaper kombineras vilket möjliggör framtagning av komponenter som ligger i den absoluta framkanten av mikro- och nanostrukturering över extremt stora ytor och det med tillverkningsmetoder som är förenliga med en industriell skala.

Projektkonsortiet bestå av följande medlemmar:

1.       Aix Marseille Universitè,  Frankrike

2.       Technische Universität of Dresden, Tyskland

3.       Universitè de Lausanne, Schweiz

4.       Università di Firenze, Italien

5.       Obducat Technologies AB, Sverige

6.       Institute of Photonic and Nanotechnology and Institute of microelectronics and microsystems of CNR, Italien

Obducat Technologies utgör en strategisk tillgång till konsortiet eftersom då bolaget är en stor internationell aktör inom litografiområdet nano imprint. Obducat Technologies kommer att stödja projektet med kunnande inom processoptimering för NIL och demonstrera tillverkningsprocesserna i ett högproduktivt industriellt NIL-system.

Projektet startar i mars 2019 och kommer att pågå i tre år med en total budget om ca 27 MSEK.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 

André Bergstrand, t.f. VD och CFO,: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.