OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi, har inbjudits att delta i ett EU-finansierat projekt kallat GREENANOFILM. Projektet är fokuserat på utveckling och applicering av nanoorganiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik.

Nuvarande kunskapsnivå inom modern materialvetenskap gör det möjligt att framställa en myriad av olika skräddarsydda nanomaterial och självorganiseringsteknologier är de mest använda metoderna för att skapa nanostrukturer.

Dessa framsteg har skapat ett stort och ökande intresse för nanomönstring av olika filmmaterial med ultrahög upplösning för att skapa nästa generations material med förbättrad prestanda och funktionalitet.

Målet med GREENANOFILM-projektet är att designa och utveckla, baserat på användning av miljövänliga framställningsprocesser, nanoorganiserade filmer mönstrade med ultrahög upplösning genom självorganisering av elementära byggstenar från växtbaserade biomaterial och nanocellulosa för innovativa värdeskapande applikationer. Fokuserade applikationer är bl a transparenta och konduktiva tekniska filmer, flexibla optoelektroniska komponenter samt biosensorer med ytterst hög känslighet. 

Obducat kommer huvudsakligen att använda sin NIL-teknologi i syfte att utveckla teknologi som möjliggör kontrollerad självorganisering av dessa byggstenar för nästa generation litografiteknik för  mönstring med ultrahög upplösning. Litografitekniken kan finna användning inom marknader såsom högkänsliga biosensorer till låg kostnad, sub-wavelength optiska komponenter samt minnesmedia.

Projektet koordineras av CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE) från Frankrike. Konsortiet består, utöver CNRS, av åtta  partners enligt nedan:

·         Centre Technique de l’Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses, DISASOLAR SAS samt PCAS från Frankrike

·         VTT från Finland

·         University of Bremen från Tyskland

·         TNO från Nederländerna

·         Lunds Universitet samt Obducat Technologies AB från Sverige

GREENANOFILM-projektet startar i februari 2014 och löper över tre år med en total budget om 5,2 miljoner euro.

 

Obducat AB  (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2014, klockan 13.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com