OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har inbjudits att delta i ett transnationellt projekt kallat MOSAICS. Projektet har initierats via det europeiska samarbetsorganet eurostarsTM. Projektets mål är utveckling och kommersialisering av solpaneler med infärgning i ytan, så kallade ”Dye-sensitized Solar Cell’s” (DSSC), med särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader vilket benämns ”Building Integrated Photovoltaic” (BIPV).

DSSC’s har blivit intressanta som en lösning för integration av solceller i byggnader till följd av deras unika funktionaliteter såsom överlägsen prestanda i förhållanden med lite ljus, transparens, konformitet och enkel integration i byggnader. En tillförlitlig och högkvalitativ DSSC panel av större storlek är en nödvändighet för att DSSC-teknologin ska kunna avancera in på marknaden för solceller integrerade i byggnader.

Stora DSSC-paneler möjliggör också reduktion av den effektivitetsförlust som uppstår vid sammankoppling av många små solcellspaneler.

Projektets mål är att utveckla DSSC-paneler med en storlek av 914×580 mm med en effektivitet om 7% och stabilitet över lång tid. Målet är också att utveckla de essentiella kemilösningar som behövs i kombination med antireflektiva nanostrukturer vilket förväntas möjliggöra en väsentlig kostnadsreduktion såväl som förbättring av tillförlitligheten på DSSC-panelerna över längre tid.

Projektkonsortiet består av fem mindre företag och ett forskningsinstitut och ett universitet, vilka alla har kompletterande kunskaper och lång erfarenhet inom de relevanta teknologiområdena. Medlemmarna är följande:

  • Orion Co. Ltd., South Korea

  • Obducat Technologies AB, Sweden

  • Korea Institute of Energy Research, South Korea

  • Chung-Ang University, South Korea

  • Gaia Solar, Denmark

  • GPYO Engineering & Consultancy, Spain

  • AP Nanoteknoloji Ltd., Turkey

Obducat Technologies AB kommer att fokusera på mönstringen av stora substrat med hjälp av bolagets NIL-teknologi. Mönstret som replikeras är nanobaserade strukturer med funktioner som antireflektion och självrengöring.

De övriga medlemmarna i konsortiet kommer att utföra följande uppgifter;

  • Utveckling av kemilösningar som elektrolyten och organiska färgämnen för förbättring av effektiviteten i DSSC-panelerna

  • Utveckling av stora DSSC-paneler

  • Installation och fälttester av stora DSSC-paneler

MOSAICS-projektet startar i maj 2015 och löper över tre år med en total budget om 2,6 miljoner euro.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015, klockan 11.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 38 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Eurostars

Eurostars is a transnational programme, where projects have partners from two or more Eurostars countries. Thanks to this international collaboration, SMEs can more easily gain access to new markets. The Eurostars programme is publicly financed with a total budget of 1.14 billion euro and is currently supported by 34 EUREKA countries and the European Union. Read more at https://www.eurostars-eureka.eu. National funding agency for Sweden is VINNOVA, read more at www.vinnova.se

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com