OBDUCAT AB (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har inbjudits att delta i ett transnationellt projekt kallat ARCIGS-M, (Advanced Architectures for ultra-thin high-efficiency CIGS solar cells with high Manufacturability).

Projektet har godkänts inom ramen för det europeiska HORIZON 2020 programmet som syftar till att stärka den europeiska spetsforskningen, möta de stora behoven i samhället och öka konkurrenskraften för den europeiska industrin. Projektet är inriktat på vidareutveckling av CIGS tunnfilmssolcellsteknik mot högre effektivitet och med särskild tonvikt på att nå kommersiell mognad, särskilt när det gäller uppskalning och kostnad. Projektet är inriktat på solceller för integration i byggnader, den s.k. BIPV marknaden.

Solcellsteknik upplever en mycket stor global tillväxt. Idag uppgår årliga solcellsinstallationer till 50 GW och mer än 90% av dessa anläggningar är baserade på kiselkristallina moduler.

Ett marknadssegment  som förväntas nå en hög tillväxttakt är BIPV. För att uppnå en framgångsrik integration av solceller i byggnader finns ytterligare krav på dessa moduler såsom; låg vikt, möjlighet till semi-transparens och inte minst estetiska aspekter.

Detta projekt omfattar samarbete mellan forskningsinstitut, universitet och företag som representerar olika branscher från elbolag och solcellsproducenter till leverantörer av utrustning och tillverkare av material. Det övergripande målet är att ytterligare utveckla teknik som kan leda till en omstart av solcellsindustrin i Europa. Med tanke på den hårda konkurrensen från Kina kan tunnfilmsmoduler som kombinerar hög effektivitet med låga materialkostnader och med stort estetiskt värde, ha de bästa affärsmöjligheterna i integration av solceller i byggnader.

Målet med projektet är en 40% minskning av kostnaderna jämfört med nuvarande state-of-the-art material inom industrin. Dessutom kommer projektet att använda både glas- och tunna stålsubstrat.

Projektkonsortiet består av två små och medelstora företag, sex forskningsinstitut, två industriföretag och två universitet med kompletterande kompetens och lång erfarenhet av relaterad teknik;

 1. Uppsala University, Sweden
 2. Interuniversity Micro-Electronics Centre, Belgium
 3. Centre National de la Research Scientifique, France
 4. Université catholique de Louvain, Belgium
 5. International Iberian Nanotechnology Laboratory, Portugal
 6. Midsummer AB, Sweden
 7. Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, Netherlands
 8. Solibro Research AB, Sweden
 9. University of Ljubljana, Slovenia
 10. Obducat Technologies AB, Sweden
 11. Électricité de France, France
 12. Advanced Coatings & Construction Solutions, Belgium
 13. ArcelorMittal, France

 

Obducat Technologies AB kommer att fokusera på tillverkning av nanostrukturerade elektroder för att övervinna absorptionsförluster vid ultratunna absorptionsskikt. Dessutom kommer Obducat att använda sin state-of-the-art nanoimprintteknik för nanostrukturering av ”Large Area” substrat.

Projektet är planerat att löpa över tre år med en total budget på 5,1 miljoner euro.

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2016 kl. 10.30 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

About 2020 Horizon

Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020) – in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com