OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi och elektronstrålelitografi, deltar i ett transnationellt projekt kallat MATSENS. Projektet har initierats via det europeiska samarbetsorganet M-ERA.NET. Projektets mål är att utveckla nya “smarta” material för elektrokemiska sensorer vilka skapar nya egenskaper och funktionaliteter på elektrodytor.

Biosensorer och mikrofluidiska teknologier är kärnområden när det gäller utveckling av nya Point-of-Care (POC) analyssystem för användning inom hälsosektorn. För att öka användningen av denna typ av POC-system måste en ny generation av bioanalytiska verktyg utvecklas som har en förbättrad funktionalitet med avseende på stabilitet, känslighet, selektivitet samtidigt som tillverkningskostnaden kan reduceras.  

Inom området elektrokemiska biosensorer är det av yttersta vikt att nya elektrådytor och igenkänningselement utvecklas som ger en  hög stabilitet, känslighet och selektivitet vid analys av olika biomarkörer. Med hjälp av framsteg inom materialvetenskap och nanoteknologi är det möjligt att förbättra elektrodytornas funktionalitet genom att använda tunn – och tjockfilmsteknik  för tillverkning av elektroder i olika material och med olika design. Nanoimprintlitografi används för att modifiera elektrodytor genom nanostrukturering vilket leder till en förbättrad känslighet och selektivitet i biosensorerna.   

MATSENS-projektet syftar till utveckling av ”smarta” material för elektrokemiska sensorer vilka skapar  nya egenskaper och funktionaliteter på elektrodytor. De nya elektrodytorna, som modifierats genom applicering av en kombination av nanostrukturer, nanomaterial och polymerlager,  kommer bl.a att möjliggöra framtagning av nya bioanalytiska system för användning vid klinska diagnoser.

Konsortiet består av partners från tre länder, Spanien, Storbritannien och Sverige. Projektet koordineras av Micrux Technologies från Spanien. Partnern från Storbritannien är Intrinsiq Materials. Projektet startar den 1 september 2013 och löper över två år med en total budget om 700 kEUR.

 

Obducat AB  (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2013, klockan 10.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

 

Om Obducat Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

 

About Micrux Technologies MicruX Technologies is an innovative technology-based company focused on the design, development and manufacture of novel miniaturized analytical systems based on Lab-on-a-Chip (LOC) technologies for research and educational activities in microfluidic and electrochemistry field. MicruX Technologies headquarters is located in Oviedo, Spain. Read more at www.micruxfluidic.com

 

About Intrinsiq Materials Intrinsiq Materials is a leading advanced materials company with a disruptive technology platform capable of generating hundreds of valuable solutions to unmet needs. The company spun out of international defense and security company QinetiQ in 2007 . Intrinsiq is pursing commercial value through partnerships with some of the world's most recognizable consumer and electronics companies seeking to strengthen their brands. Intrinsiq Materials is based at Rochester NYS, with the UK ink R&D co-located on QinetiQ's site in Farnborough, UK. Read more at www.intrinsiqmaterials.com

 

About M-ERA.NET M-ERA.NET is a European network of public funding organizations and funding programmes on materials science and engineering, for the benefit of the European industry and society. This EU funded project has been established to support and increase the coordination of national and regional funding and research to develop a strong European RTD community. Read more at www.m-era.net. National funding agency for Sweden is VINNOVA, read more at www.vinnova.se