OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Solar-semi GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från ett företag inom försvarsindustrin avseende leverans av ett Microcluster MC 205 Coater Developer system. Ordervärdet uppgår till ca 6 MSEK.

Microclustersystemet kommer att användas vid högvolymproduktion av specialiserade produkter för militär användning. Microclustersystemet har konfigurerats för högkvalitativ ytbeläggning, framkallning, hård- och mjukbakning, priming och kylning. Microclusterssystemet planeras att levereras under andra kvartalet 2016. Till följd av krav om konfidentialitet kan ingen ytterligare information lämnas vid denna tidpunkt.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2016, klockan 08.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com