OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Solar-semi GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från ett företag inom försvarsindustrin avseende leverans av ett Microcluster 205 Coater system. Ordervärdet uppgår till ca 650.000 USD.

Microclustersystemet kommer att användas vid högvolymproduktion av specialiserade produkter för militär användning. Microclustersystemet har konfigurerats för högkvalitativ ytbeläggning, hård- och mjukbakning och kylning. Ytbeläggningssystemet kommer att användas för olika typer av beläggningsmaterial och för tunna såväl som för mycket tjocka lager.

Microclusterssystemet är planerat att levereras under fjärde kvartalet 2016. Till följd av krav om konfidentialitet kan ingen ytterligare information lämnas vid denna tidpunkt.

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2016 kl. 10.00 CET.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com