OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Solar-semi GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från ett företag inom försvarsindustrin avseende leverans av två Quickstep 1200 avsedda för processerna cleaning-development samt lift-off på stora substrat. Ordervärdet uppgår till ca 1.130.000 USD.

Quickstep 1200 systemet kommer att användas för tillverkning av militära och rymdrelaterade special-komponenter. Quickstep 1200 systemet har konfigurerats som cleaner-developer och lift-off system.

Quickstep 1200 systemet är planerat att levereras under fjärde kvartalet 2016. Till följd av krav på konfidentialitet kan ingen ytterligare information lämnas vid denna tidpunkt.

Ordern berör de nyligen lanserad systemen i Quickstep serien som tagits fram för processning av stora kvadratiska såväl som runda substrat upp till en storlek på 2 x 2 meter. Processverktyget kan konfigureras för att utföra många olika processteg som coating, cleaning, heating och chilling såväl som lift-off processer. Processverktyget kan levereras halv- eller helautomatiserat inkluderande robotstyrd substrathantering.

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2016 kl. 08.00 CET.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com