OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har signerat ett kontrakt avseende leverans av ett EITRE® 3 NIL-system till det välrenommerade Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ordervärdet uppgår till ca 1,6 MSEK.

EITRE-systemet har köpts av Facultad de Ciencias vid UNAM och kommer att installeras i mikrofabrikationslaboratoriet som är en del av en ny multidisciplinär byggnad vid School of Science. Eitre-systemet kommer att användas för forskning och utveckling inom olika applikationer baserade på mikro- och nanofabrikation.

National Council for Science and Technology i Mexico, CONACyT, har tillhandahållit finansiering för investering i NIL-systemet.

– ”NIL-systemet kommer att användas inom fokuserade applikationer som för närvarande omfattar biokomponenter såsom biosensorer och strukturer för vävnadstillväxt samt för organisk elektronik och fotoniska system (sensorer, OLED, solceller, funktionaliserade tunnfilmer). Andra FoU områden som kommer att dra nytta av det nya EITRE-systemet är quantumoptik och ickelinjär optik ", säger Dr. Mathieu Hautefeuille, som leder arbetet vid mikrofabrikationslaboratoriet.

– ”Vi är väldigt stolta att det framstående Universidad Nacional Autónoma de México, ett av de topprankade universiteten i Latinamerika, har valt Obducat som leverantör. Denna installation är speciell då det är den första för Obducat i Latinamerika”, säger Patrik Lundström, VD, Obducat.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2014, klockan 08.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Aktien är noterad på NGM-Equity. Läs mer på www.obducat.com