OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har signerat ett kontrakt avseende leverans av ett EITRE® 3 NIL-system till Yamagata University. Ordervärdet uppgår till ca 1,4 MSEK.

EITRE-systemet kommer att installeras vid “Frontier Center for Organic System Innovations” som kommer att starta sin verksamhet i april 2015. Yamagata Universitets forskning är fokuserad inom området organisk elektronik och räknas bland de mest avancerade i världen inom detta område.

"Frontier organic system" är en grundläggande teknologi som möjliggör utvecklingen av ett samhälle med en intelligent omgivning ambient genom att organiskt koppla människor till människor och människor till produkter. Systemet är tänkt att leverera ”self-sustaining” hälsovårdssystem och kommunikationstjänster.

Centrumet omfattar faciliteter med en yta på 9800 kvadratmeter och kommer att fokusera på fabricering av organisk elektronik. Obducats NIL-teknologi kommer att användas för att skapa mikro- och nanostrukturer. NIL-systemet kommer att levereras under första kvartalet nästa år.

 

Obducat AB  (publ.) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2014, klockan 16.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com