OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Solar-semi GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från IOM, Leipzig i Tyskland, avseende leverans av ett Quickstep QS W 300 SM Mask Cleaner system. Ordervärdet uppgår till ca 1,8 MSEK.

Quickstep systemet kommer att installeras i renrummet vid Fysiska Institutionen vid IOM i Leipzig. IOM utför tvärvetenskaplig, applikationsinriktad basforskning inriktad på interaktion mellan strålning och materia. Kärnkompetensen hos IOM utgörs av modifiering och utveckling av funktionella adaptiva ytor, inkluderande tunnfilmer, tillsammans med analys av dessa. För ändamålen används olika högteknologiska metoder och specialtekniker baserade på jon-, elektron- och laserstrålar såväl som plasmateknik. Huvudmålet är en kontinuerlig överföring av know-how till industrin. För detta syfte är IOM involverat i ett stort antal nära samarbeten med universitet, andra forskningsinstitut och industri i Tyskland såväl som utomlands.

Quickstep systemet är planerat att levereras under första kvartalet 2017.

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2016 kl. 08.00 CET.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: +46 46 10 16 00 or +46 709 13 12 36

 

Om IOM Leipzig

The Leibniz Institute of Surface Modification was established in 1992 following a recommendation of the science council, is a member of the Leibniz Association and financed by the Federal Republic of Germany and the Federal State of Saxony in equal parts. The IOM has about 150 employees, including 70 scientists. Two thirds of the employees are paid through third-party funding. The institute is located in the “Wissenschaftspark Leipzig”. Read more at www.iom-leipzig.de

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com